Picture of Sekretářka stránek
Coix lacryma jobi
by Sekretářka stránek - Tuesday, 10 September 2013, 10:41 AM
 

Autor: Ing. Petra Stehlíková

Obiloviny obsahují značné množství proteinů inhibující enzymy. Proteiny můžeme zařadit do šesti tříd. Jmenujme například α-amylasu, inhibitor z pšenice, ječmene; proteinasa, inhibitor z ječmene, žita a kukuřice. [1]

Coix lacryma-jobi L. je jednoletá, vzpřímená bylina, patřící do kmene Andropogoneae, čeledi Poaceae, pochází z jižní a východní Asie. Jsou známy dvě cenné variety: C. lacryma-jobi var. lacryma-jobi L. (Jobovy slzy), C. lacryma-jobi var. ma-yuen (adley). Mezi další kultivary řadíme: Stenocarpa Stapf Hook a Agrestis (Lour.) Backer. Obilka je bohatá na škrob, listy, stonek a kořeny se používají k medicínským účelům v Číně. [5]

Zrno Coix lacryma-jobi L. je kulovitého tvaru, velikost v průměru okolo 5 mm, leklé tmavě hnědé až šedé barvy. [8]

Loupaná zrna Coix lacryma-jobi L. obsahují 10,8 % vlhkosti, 13,6 % bílkovin, 60 % tuku, 58,5 % sacharidů, 8,4 % vlákniny a 2,6 % popelovin. [7]

Tuto plodinu lze pěstovat v nadmořské výšce do 2 000 m, není tolerantní k suchu, potřebuje přiměřené množství srážek (cca 1 500 mm) a úrodnou půdu.

Pěstuje se převážně v Asii. Chemické složení je podobné jako u většiny obilovin, lze jím krmit drůbež, skot. Význam spočívá v semenech rostliny, která vykazují protinádorovou aktivitu, díky frakci kyselin palmitové, stearové, olejové a linoleové. Mnoho studií zmiňuje důležitost esenciálních mastných kyselin v obilovinách. Aminokyseliny lysin, threonin, methionin a isoleucin jsou prekurzory aspartatu[1].

Adley se pěstuje převážně v Indii, Brazílii, Japonsku, Číně jako krmivo pro zvířata, strava pro člověka a medicíně. Olej a triterpenoid coixenolid jsou významnou složlou semena variety adley. Olej inhibuje rakovinné buňky s účinností 87%, pomáhá předcházet poklesu bílých krvinek v průběhu radio terapie. Coixenolid působí stimulačně na plíce, srdce, pruhopvanou svalovinu. Další vlastností coixenolidu je snižování zánětů, hnisání a bolesti. [6]

Coix se používá tradiční čínské medicíně (TCM) po tisíce let. Semena se používají v TCM v boji proti rakovině, je teday mmožné, že nízské hodnty onemocnění takovinou právě v Číně má na starosti tato plodina. Varieta adley se používá kromě tradiční čínské medicíny také k pečení, přípravě polévek a čaje, mouky a dokonce i likérů. [3] Můžeme konstatovat, že zrna mají vysoký obsah škrobu, nicméně podrobnější informace o složení rostliny nejsou dosud známy. [8]

Coix lacryma-jobi L. subsp. Ma-yuen (Romanet) T. Koyama (Poaceae), podobná kukuřici, důležitý zdroj obživy a také složka tradiční čínské medicíny.

Extrakt ze semen obsahuje olejové substance, hlavní složku tvoří triglycerid, obsahující čtyři mastné kyseliny (kyselina linoleinová, palmitová, stearová, olejová). Zajímavé je, že tento extrakt se upravuje do podoby emulze, která se dále aplikuje v TCM injekčně pacientům trpící rakovinou. V případě kombinace injekcí s chemoterapií a radioterapií, může dojít ke lepšení stavu pacientů [3]

Hlavní materiál, vedoucí k syntéze řetězce mastných kyselin v organizmu, se nachází v játrech zvířat a člověka. Mastné kyseliny, produkt syntézy mastných kyselin (FAS), jsou zdrojem energie pro rozmnožování nádorových buněk. Inhibitory syntézy mastných kyselin prokazují protinádorovou aktivitu, díky nimž vyvstává možnost v hledání vhodných léků na léčbu rakoviny. Je prokázaná úspěšná aplikace Kanglaite injekce npři různých maligních nádorech, ve více než 200 tisícech případech.

Olej slzovky obecné slouží kromě medicínského využití také jako výživná složka potravy. Studie slzovky obecný demonstrují, že semena a jejich extrakty mají široké schopnosti biologických aktit. Jako příklad můžeme uvézt žaludeční, diuretické a protinádorové. [4]

Potenciál využití slzovky v medicíně je značný, převážně v léčbě onemocnění rakovinou. Vzhledem k neznalostem vlastností a působení rostliny na lidský organizmus, probíhá testování. Nicméně zastoupení má v tradiční čínské medicíně. Jako potravina slzovky rozšiřuje možnosti konzumace obilovin pro osoby trpící celialií. K zakoupení je v obchodech se zdravou výživou.

Katalycký cyklus FAS

Source: Yu, F. et al., 2008

Mechanismus činnosti KLT

Source: Yu, F. et al., 2008

  1. Ary, M., B.,: The amino acid sequence of a cereal Bowman-Birk type trypsin inhibitor from seeds of Jobs' tears (Coix lachryma-jobi L.). 1987; 229 (1): 111-118

  1. Lugli, J. et al. Enzymes of lysine metabolism from Coix lacryma-jobi seeds. Plant Physiol. Biochem. 2002; 40: 25–32

  1. Yu, F. et al. Inhibition of Coix seed extract on fatty acid synthase, a novel target for anticancer aktivity. Journal of Ethnopharmacology. 2008;119:252–258

  1. Bai, C. et al. Carboxymethylchitosan-coated proliposomes containing coix seed oil: Characterisation, stability and in vitro release evaluation. Food Chemistry. 2011;129: 1695–1702

  1. Jiang, H.-E.: A consideration of the involucre remains of Coix lacryma-jobi L. (Poaceae) in the Sampula Cemetery (2000 years BP), Xinjiang, China. Journal of Archaeological Science. 2008; 35:1311-1316

  1. Hu, A. . Ultrasound assisted supercritical fluid extraction of oil and coixenolide from adlay seed. Ultrasonics Sonochemistry. 2007; 14: 219–224

  1. FAO, 2013: Coix lacryma-jobi L.; http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Gbase/DATA/PF000205.HTM

  1. Kim, M., J. Resistant glutarate starch from adlay: Preparation and properties. Carbohydrate Polymers. 2008; 74: 787–796

  1. Ilustrační obrázek 1: Source: Yu, F. et al., 2008

  1. Ilustrační obrázek 2: Source: Yu, F. et al., 2008


[1] Metabolická aktivita aspartatnu v rostlinách je silně regulována enzymy. Některé enzymy cesty aspartatu lze považovat za důležité, vzhledem ke kontrole toku uhlíku u a dusíku, vedoucí k syntéze lysinu a threoninu. [2]