Picture of Sekretářka stránek
Faktory udržení hmotnosti po její úspěšné redukci
by Sekretářka stránek - Tuesday, 20 August 2013, 12:41 PM
 

Autor: Mgr. Marie Joachimová

Redukci hmotnosti lze dosáhnout různými způsoby, z nichž většina je krátkodobě úspěšná. Mnohem složitější je však hmotnostní úbytek dlouhodobě udržet. Rovnoměrný nárůst hmotnosti je pozorován od 6. měsíce od ukončení redukce a návrat k původní hmotnosti je předpokládán do 3 – 5,5 let od úspěšné redukce váhy [1, 2].

Ačkoliv výsledky studií nejsou příliš optimistické a ukazují postupný nárůst hmotnosti po úspěšné redukci hmotnosti [1, 2], lze najít osoby, které si hmotnost dlouhodobě udržely a identifikovat určité společné faktory, které pozitivně či negativně s udržením hmotnosti korelují. Nejrozsáhlejší skupina osob, která úspěšně a dlouhodobě udržela hmotnost po její výrazné redukci je Národní registr kontroly hmotnosti (National Weight Control Registry, NWCR).

Národní registr kontroly hmotnosti (NWCR)

Národní registr kontroly hmotnosti byl založen v USA v roce 1994 Renou Wing a Jamesem Hillem za účelem zkoumání prediktorů dlouhodobého udržení váhy. NWCR shromažďuje přes 5000 členů. Průměrný věk žen je 45 let a jejich váha 65,8 kg, průměrný věk mužů 49 let a hmotnost 86,2 kg. Členové registru redukovali průměrně váhu o 30 kg a udrželi 5,5 roku. [3]

V první studii tohoto registru v roce 1997 bylo zahrnuto 784 osob. Podmínkou výběru byl věk nad 18 let, redukce minimálně 13,6 kg a udržení hmotnosti více než 1 rok. 55% účastníků studie redukovalo váhu v rámci nějakého programu nebo za pomoci psychologa či registrovaného dietologa, 45% samostatně. Průměrná redukovaná váha byla 30 kg a účastníci udrželi minimálně 13,6 kg po dobu pěti let. Průměrná hodnota BMI byla 35, po redukci hmotnosti 24,5, průměrná redukce váhy 29%. 80% byly ženy, 97% bílé rasy, 67% vdaných/ženatých a 54% mělo vyšší vzdělání. [2]

Většina účastníků zvolila k redukci váhy kombinaci dietní intervence a pohybové aktivity (89%), 10% pouze dietní intervenci a 1% pouze pohybovou aktivitu. Farmakologickou léčbu podstoupilo 4,3% účastníků studie a chirurgickou léčbu 1,3%. Výdej pohybovou aktivitou činil průměrně 11 830 kJ týdně. Nejčastějšími dietními taktikami byla limitace příjmu určitých druhů potravin (87,6%), omezení množství přijaté potravy (44,2%), omezení příjmu tuku (38,1%) a počítání kalorické hodnoty (35,5%). Nejčastějším impulzem pro redukci hmotnosti byly zdravotní důvody (zdravotní problémy, doporučení lékaře), které uvedlo 32% osob. [2]

Ačkoliv se všeobecně předpokládá, že lidé s nadváhou a obezitou v rodinné anamnéze budou mít velké problémy s redukcí a udržením hmotnosti, 70% členů registru bylo obézní od dětství a 73% mělo alespoň jednoho rodiče s nadváhou. Dalším překvapivým zjištěním bylo prohlášení 42% účastníků, že udržení hmotnostního úbytku bylo méně náročné než samotná redukce váhy. Mezi odpovědi žen a mužů na tuto otázku nebyly žádné signifikantní rozdíly. [2]

Téměř 91% osob se pokusilo redukovat váhu opakovaně. V případě úspěšného pokusu uvedlo 72,4% osob, že byly motivovány redukovat váhu více, než v předešlých pokusech. V porovnání s předchozími pokusy použilo 81% osob vyšší pohybovou aktivitu a 63% přísnější dietní přístupy. [2]

Prediktory úspěšné redukce a následného udržení váhy

Mezi hlavní faktory úspěšného udržení váhy u členů NWCR patří velké množství pohybové aktivity (90% osob z registru; průměrně 1 hodina denně, energetický výdej cca 2800 kcal/týden), nízkokalorická(průměrný příjem 1400 - 1800 kcal/den) a nízkotučná (24% celkového energetického příjmu) strava, pravidelné snídání (78% osob), pravidelná kontrola hmotnosti – alespoň 1x týdně (75% osob) a udržování stejného stravovacího modelu během celého týdne i v průběhu dovolené. Dlouhodobé dodržování dietních a pohybových strategií, nízká hladina deprese a nespokojenosti a omezení sledování televize (62% osob; sledování televize méně než 10 hodin týdně) jsou také spojovány s dlouhodobým úspěchem. Motivace týkající se zdravotního stavu byla úspěšnější než ostatní motivace. [3, 4] Přehled behaviorálních strategií úspěšně využívaných při udržení redukované hmotnosti ukazuje následující tabulka.

NWCR – deset behaviorálních strategií důležitých pro udržení redukované hmotnosti (Upraveno z Ulen et al., 2008; Wing et al., 2005)

1) Vysoká hladina fyzické aktivity

2) Omezení sledování televize

3) Příjem potravy s nízkým obsahem kalorií, tuku a cukrů (příjem tuku pod 25%)

4) Pravidelné snídání

5) Důsledné dodržování modelu stravování během celého týdne a roku

6) Regulace příjmu potravy jako reakce na stres

7) Pravidelná kontrola hmotnosti

8) Zachycení malých výkyvů hmotnosti dříve než dojde k většímu přírůstku

9) Dobré zvládání stresu (stress coping) a vyhledání pomoci v případě potřeby

10) Spokojenost se současnou hmotností

NWCR a další studie ukazují, že pravidelná kontrola hmotnosti je důležitou součástí úspěšného udržení hmotnosti a naopak snížení kontroly své váhy je spojeno s jejím nárůstem. Kelly et al. ve své studii ukázali, že kontrola hmotnosti každý týden nebo každé dva týdny, s podpůrným programem vedeným zdravotní sestrou, může pomoci v podpoře udržení váhy. Účastníci studie dále uvedli, že pravidelný kontakt a povzbuzení byly klíčovým aspektem, který jim pomohl udržet změny životního stylu. [5]

Edukace pacientů ohledně snížení zdravotních rizik již při mírné redukci hmotnosti může pomoci pacientovi být spokojený s dosaženým výsledkem redukce váhy a tím napomoci i k jejímu dlouhodobějšímu udržení [1].

K dalším faktorům úspěšného udržení hmotnosti patří hodnota počáteční redukce váhy během prvních 6 měsíců [6, 7]. Dle Tuckera můžeme mezi tyto faktory zahrnout i zvýšení příjmu vlákniny ve stravě. Ve své studii Tucker uvádí, že vláknina výrazně snižuje riziko znovunabytí hmotnosti a tuků u žen nezávisle na ostatním složení stravy. Vliv vlákniny spočívá pravděpodobně ve snížení celkového energetického příjmu. [8]

Obrázek: Autor: Peggy Greb http://www.public-domain-image.com/public-domain-images-pictures-free-stock-photos/flora-plants-public-domain-images-pictures/fruits-public-domain-images-pictures/fruits-vegetables-milk-and-yogurt.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fruits_vegetables_milk_and_yogurt.jpg

  1. Ulen CG et al. Weight Regain Prevention. Clinical Diabetes. 2008; 26(3): 100-113.
  2. Kiem ML et al. A descriptive study of individuals successful at long-term maintenance of substantial weight loss. Am J Clin Nutr. 1997; 66: 239-46.
  3. Wing RR, Suzanne P. Long-term weight loss maintenance. Am J Clin Nutr. 2005, 82 (suppl): 222–5S.
  4. Craig J. How to Maintain Lost Weight. Diabetes Spectrum [online]. 2007; 20(3): 186-188.
  5. Kelly D et al. Determining optimal approaches for weight maintenance: a randomized controlled trial. CMAJ. 2009; 180(10): E39-E46.
  6. Baak M et al. Leisure-time activity is an important determinant of long-termweight maintenance after weight loss in the Sibutramine Trial on Obesity Reduction and Maintenance (STORM trial). Am J Clin Nutr. 2003;78: 209–14.
  7. Greenberg I et al. Adherence and success in long-term weight loss diets: the dietary intervention randomized controlled trial (DIRECT). J Am Coll Nutr. 2009; 28(2): 159-68.
  8. Tucker LA, Thomas KS. Increasing total fiber intake reduces risk of weight and fat gains in women. J Nutr. 2009, 139(3): 576-81.