Vítejte na stránkách,

projektu CZ.1.07 Dlouhověkost bez léků, věnovaných vzdělávání za pomocí E-learningového systému Moodle. Naleznete zde výukové materiály a testy pro kurzy věnované předmětům nutriční terapie a fyzioterapie.

healthylifestyleNefarmakologické možnosti ovlivnění zdravotního stavu představují významné a celospolečensky závažné téma, zejména vzhledem k nárůstu počtu tzv. civilizačních chorob. Jen málo studentů má znalosti o rozsahu vědeckéhovýzkumu v této oblasti a o přínosech, které z něj mohou plynout. V ČR je výzkum v této oblasti soustředěn zejména na pracovišti preventivní kardiologie IKEM, s pacienty pak v nemocnicích i soukromě pracují zejména absolventi oborů Nutriční terapeut a Fyzioterapeut (na FBMI). Předložený projekt popularizuje výsledky výzkumu v této oblasti zejména mezi studenty a pedagogy uvedených oborů, pro které připravuje v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost komplexní vzdělávací a motivační program, umožňující zvýšit jejich kvalifikaci a potenciál na trhu práce. Cílem projektu je účinným způsobem popularizovat a propagovat nové poznatky z výzkumu týkající se závažných chorob a možností jejich prevence a léčby minimalizující užívání léků.

Doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. - vědecký garant projektu

Skip novinky stránek

Novinky stránek

Picture of Sekretářka stránek
Prezentační video
by Sekretářka stránek - Thursday, 3 July 2014, 8:57 AM
 
 
Picture of Sekretářka stránek
Úloha genetického testování v predikci (nejen) civilizačních onemocnění
by Sekretářka stránek - Thursday, 22 May 2014, 3:19 PM
 

Autor : Ing. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.

Předpokládá se, že délka lidského života je evolučně ohraničena dobou padesáti let. Poznatky o životním stylu, zlepšená zdravotní péče a nové vědecké informace o biochemii a genetice umožnili prodloužit tuto očekávanou dobu dožití až k osmdesáti rokům.

Read the rest of this topic(1439 words)...
 
Picture of Sekretářka stránek
Exoskeletonické pomůcky
by Sekretářka stránek - Wednesday, 30 April 2014, 9:58 AM
 

Autor: Ing. Tomáš Červinka

Exoskeletony byly původně vyvíjeny pro armádní účely. Umožňují moderním vojákům snadněji přenášet těžké náklady a usnadňují pohyb v náročném terénu.

Read the rest of this topic(1157 words)...
 
Picture of Sekretářka stránek
Tropické kořeny a hlízy
by Sekretářka stránek - Wednesday, 30 April 2014, 9:50 AM
 

Autor: Ing. Petra Stehlíková

Maniok patří do čeledi pryšcovitých, zahrnující až sto druhů. Plodina je známa i pod názvy yuca, tapioca nebo cassava. Rostlina pochází z tropické Ameriky.

Read the rest of this topic(1613 words)...
 
Picture of Sekretářka stránek
Balkánská kuchyně jako inspirace pro vylepšení české gastronomie 2
by Sekretářka stránek - Tuesday, 29 April 2014, 3:59 PM
 

Autor: PhDr. Václav Adámek

Balkánská kuchyně je známa používáním různých koření, zejména papriky ( různých druhů), zeleniny, ale také vývojem a výrobou pikantních uzenin ( příkladně uherský salám), které se vyráběly specifickým způsobem.

Read the rest of this topic(1439 words)...
 
Picture of Sekretářka stránek
Balkánská kuchyně jako inspirace pro vylepšení české gastronomie 1
by Sekretářka stránek - Tuesday, 29 April 2014, 2:33 PM
 

Autor: PhDr. Václav Adámek

Široká oblast Balkánského poloostrova a tamní kuchyně se stala velkým zdrojem inspirace pro kuchyni Československou. Tento stav byl způsoben snahou implementovat do české tradiční kuchyně více zeleninových jídel.

Read the rest of this topic(1507 words)...
 
Picture of Sekretářka stránek
Netradiční zelenina 2
by Sekretářka stránek - Tuesday, 29 April 2014, 12:14 PM
 

Autor: Ing. Petra Stehlíková

Využití netradičních odrůd zeleniny může přispět ke zpestření našeho jídelníčku, je třeba vždy řádně dodržet správnou přípravu pokrmů. Některé druhy jsou často používány ve svých domovinách i jako léčebné doplňky.

Read the rest of this topic(1227 words)...
 
Picture of Sekretářka stránek
Netradiční zelenina 1
by Sekretářka stránek - Tuesday, 29 April 2014, 10:04 AM
 

Autor: Ing. Petra Stehlíková

Ačokča, Cyclanthera pedata, patří do čeledi tykvovité, bývá nazývána jako paprikookurka. Plodina je známá pod názvem caygua, caihua, cayua, achojcha. Rostlina pochází z Jižní Ameriky.

Read the rest of this topic(1291 words)...
 
Picture of Sekretářka stránek
Nefarmakologická léčba zácpy u dětí
by Sekretářka stránek - Monday, 28 April 2014, 3:05 PM
 

Autor: MUDr. Petra Lesná

Zácpa je pro děti i jejich rodiče častým, velmi frustrujícím a vyčerpávajícím onemocněním. Může být příznakem celkového gastrointestinálního onemocnění, včetně vrozených vývojových vad, častěji jde však o funkční zácpu, která nemá organický podklad a vzniká v důsledku nesouladu psychomotorického vývoje, nesprávné výživy a nevhodného timingu nácviku udržování čistoty.

Read the rest of this topic(1005 words)...
 
Picture of Sekretářka stránek
Nejstarší masné výrobky, technologie
by Sekretářka stránek - Tuesday, 1 April 2014, 8:32 AM
 

Autor: Ing. Petra Stehlíková

Konzervování masa různými způsoby se provádí po mnoho staletí, jedním z nejstarších způsobů bylo sušení, dále uzení a maso se konzervovalo solením již v dobách římských.

Read the rest of this topic(1202 words)...
 

Skip course categories

Course categories